Наредба за записване и отписване на деца в ДГ в община Оряхово

Издаване на удостоверение за завършена подготвителна група

Издаване на дубликат на удостоверение за завършена подготвителна група

Имунизационен календар за ваксинация на бебето и детето