ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА  – РОДИТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ:

  1. АНЕЛИЯ ИЦОВА – РОДИТЕЛ
  2. РАЛИЦА ДИМИТРОВА – РОДИТЕЛ
  3. АВИЕ БИНОВА РОДИТЕЛ
  4. ГАБРИЕЛА ВЕЛКОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ – РОДИТЕЛ
  2. СОНЯ РАШЕВА – РОДИТЕЛ
  3. СУЗАНА СЛАВКОВА – РОДИТЕЛ
  4. АСЕНКА МАРИНОВА – РОДИТЕЛ
  5. ВИРЖИНИЯ ТОШЕВА-МИТЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН