Адрес:
ПК 3340, с.Остров, общ.Оряхово, обл.Враца, ул. „Искър” № 17