На тази страница ще намерите бюджета за 2024 година на детска градина „Слънчице“ село Остров.

В долната част има изпълнението му по тримесечия.


Ако, желаете да се запознаете с пълният отчет за съответното тримесечие натиснете бутона – отчет.
Отчет 2 тримесечие
Отчет 3 тримесечие
Отчет 4 тримесечие