Родителите са длъжни:

 • При довеждане на децата сутрин да ги предават на пом. възпитателите, учителите или дежурния учител. Детската градина не носи отговорност за децата, които не са предадени по приетия ред.
 • Да не изпращат лица, които учителките не познават или за които не са уведомили предварително да взимат децата от ДГ.
 • Да уведомят учителките, ако децата ще се довеждат и вземат от по-големи деца, като подпишат декларация за това
 • Да не довеждат в детската градина децата, когато са болни.
 • Да извършват редовен филтър за паразити на децата си.
 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити
  (4) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
 • Да не дават лекарства за децата си на учителките и пом. възпитателите. При нужда да търсят съдействието на медицинската сестра.
 • Да довеждат децата в приличен вид, чисти, с изрязани нокти, с носна кърпа и в дрехи, удобни за обслужване /в първа група най-добре е с анцузи /. Потниците на децата да бъдат достатъчно дълги, за да се загащват добре. Ластиците на бельото и панталонките да са здрави.
 • Да се осигурят комплект резервни дрехи – бельо, чорапи, панталон и блузка, поставени в удобна торбичка.
 • За децата, които се напикават на сън – специална мушама за креватчето или пригодено такава.
 • Да осигурят пантофки с твърда подметка, удобни за обуване /най-добре с лепенка/, които да подменят периодично.
 • Да донасят всеки понеделник хавлиена кърпа за ръце, избродиран с инициалите на детето и пижама, които вземат всеки петък за пране
 • Да осигурят чаша за вода – пластмасова, с дръжка.
 • При предаване сутрин на децата във входните помещения да свалят само обувките на децата и да им обуват пантофките. Връхните дрехи децата сами свалят пред гардеробите си в групата.
 • Да зашият халки за закачане на връхните дрехи.
 • Да не дават ценни вещи, пари и опасни за здравето предмети /кибрит, ножове и др/. Детската градина не носи отговорност при липсата им
 • В ДГ не се допускат деца с мобилни устройства, както и тяхното използване от децата
 • Да уведомят писмено един ден предварително за отсъствието на детето.
 • Да заплащат определената такса по ред и размер, определен от Наредба
 • Да довеждат децата в детската градина до 8.15 ч сутрин /ако нямат предварителна уговорка/ и да ги вземат след 16.00 ч.
 • Да участват в родителските срещи и да взимат участие при решения, свързани с учебния план на ДГ и групата, които да реализират в семейството.
 • В началото на всяка учебна година родителите актуализират телефоните си за връзка и адреса на местоживеене.
 • Да осигуряват лични материали за занимание на детето, според изискванията в групата /флумастери, блокчета, книжки за оцветяване, както и програмните материали по учебната програма на ДГ.
 • Периодично да се информират за състоянието на детето и за програмата на групата, чрез личен контакт с учителките и чрез родителските табла.
 • Информират учителките при промяна на статуса на детето, здравословното му състояние, индивидуални особености.
 • При възникване на проблеми да търсят съдействието на учителите, директора и пом. възпитателите.
 • Да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.