Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детската градина в ДГ „Слънчице“