ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИНА ШИШМАНОВА – РОДИТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ:

1. АВИЕ БИНОВА – РОДИТЕЛ

2. КАТЯ ИЛИЕВА – РОДИТЕЛ

3. ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА – РОДИТЕЛ

4. ГАБРИЕЛА ВЕЛКОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1.НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ – РОДИТЕЛ

2.ПАТРИСИЯ БОРИСОВА – РОДИТЕЛ

3.СОНЯ РАШЕВА – РОДИТЕЛ

4.МАРИЯ КАВУЛСКА – РОДИТЕЛ

5.ВИРЖИНИЯ ТОШЕВА-МИТЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН