На тази страница ще намерите бюджета за 2019 година на детска градина "Слънчице" село Остров. В долната част има изпълнението му по тримесечия.
бюджет 2019
бюджет 2019
бюджет 2019
     Ако, желаете да се запознаете с пълният отчет за съответното тримесечие натиснете бутона - отчет.
Изпълнение на бюджета