На тази страница ще намерите бюджета за 2021 година на детска градина "Слънчице" село Остров. В долната част има изпълнението му по тримесечия.
бюджет 2021
бюджет 2021
бюджет 2021
     Ако, желаете да се запознаете с пълният отчет за съответното тримесечие натиснете бутона - отчет.
Изпълнение на бюджета