С реализиране на последните дейности – учредяване на клуб „ Млад изследовател на природата“ и последващата я изложба  финализирахме изпълнението на едноименния проект в ДГ „ Слънчице“ с. Остров, администриран от сдружение „Първи юни” гр. Бяла Слатина и финансиран от фондация „Америка за България”.
Проектът е насочен към настоящите и бъдещи възпитаници на детското заведение и техните родители.

„Земята днес е в твойта длан и само ти ще я спасиш …“

С дейностите, които ще осъществява клуба на младия изследовател:

  • различаване гласове на птици и поставяне на хранилки за птиците
  • наблюдения на насекоми, на катеричките, живеещи в двора на детската градина, на сезонните изменения в растителния свят около нас
  • провеждане на беседи на открито, провокирани от въпроси на децата
  • събиране на цвят от липите в двора за зимата и организиране на чаено парти
  • събирателска дейност и изработване на хербарий
  • туристически излети до р. Дунав и наблюдение на екосистеми
  • проследяване на пристигането, гнезденето и отглеждането на малките на щъркелите
  • претворяване на впечатленията от изследване на природните обекти в рисунки и организиране на изложбище се даде възможност  за самостоятелна практическа дейност по съхраняване и подобряване на природната среда.

В подготовката на тържеството за учредяването на клуба с еднакъв ентусиазъм се включиха и деца и родители. Пред гостите, присъствали на събитието : Ирена Станкулова – кмет на селото, директора на ОУ „ Хр. Ботев“ – Лидия Николова, директорите на детските градини от община Оряхово, представители на читалище  „Развитие-1903“ , родители и общественици, малките изследователи дадоха честна дума, че ще бъдат  почтени и вежливи, ще обичат животните и ще опазват природата.

Всички ние, от ДГ „ Слънчице“ с. Остров / eкип, деца, родители / благодарим за предоставената ни възможност от Сдружение „ 1 юни“ гр. Бяла Слатина  да работим съвместно и заедно да създаваме радост и незабравими преживявания за децата ни.

Към галерията >>>

Вашият коментар