20май/20
Мерки против COVID-19

Мерки против COVID-19

COVID-19 .Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца. Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детскитеRead More…