Мерки против COVID-19

COVID-19 .Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда. Позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.

Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19. Като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето
– своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация с COVID-19 .

Кратка полезна информация
Какво е COVID-19?

Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.

Признаци на заболяване

Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.

Хора с повишен риск

Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им лица над 60 г.
Предпазни мерки
Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20
секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция наръце при невъзможност за измиване на ръцете)
Спазване на дистанция и ограничаване на контактите.

Мерки
Съгласие родители