УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

Изказваме сърдечни благодарности на Вас и Вашия екип, за това, че направихте първия ни учебен ден наистина специален!

С асфалтирането на прилежащите улици до входа на детската градина се улесни достъпът до нея, както на децата,

така и на гостите и доставчиците ни, които до скоро се лутаха как да ни открият, или не можеха при лоши метеорологични условия да стигнат до нас.

Оценяваме усилията, които полага Община Оряхово за децата и учениците си и с действията си показва истинска грижа за тях.

Пожелаваме на Вас и целия Ви екип здраве, вдъхновение и удовлетвореност от работата!

С уважение и благодарност от екипа на ДГ, деца, родители.

Веселина Атанасова                                               

Директор на ДГ „Слънчице“

Радостина Шишманова

Председател на обществения съвет на ДГ

  15.09.2021 г.

    с. Остров