За малките възпитаници в ДГ „Слънчице“,  полагат грижи висококвалифицирани преподаватели. Те са се посветили на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях. Екипът от компетентни педагози, работят с децата, давайки им нови знания и умения.  Запознавайки ги с различни култури и обичаи, обогатявайки представите на децата за света, засилвайки чувството им за толерантност и любознателност. В работата с децата са съобразени възрастовите особености и индивидуалното развитие и интереси на всяко дете. Подпомага се плавната адаптация на новопостъпилите възпитаници на детското заведение. Обратна връзка с родителите, споделяне на ежедневни преживявания и постижения, е от съществено значение.

Веселина Атанасова

Директор

Стефка Борисова

Старши учител

Снежана Янкулова

Учител

Теодора Тодорова

Медицинска сестра

Красимира Александрова

Помощник възпитател

Елена Каменова

Домакин

Райна Томова

Готвач

Светлин Сираков

Общ работник