За малките възпитаници в ДГ „Слънчице“,  полагат грижи висококвалифицирани преподаватели. Те са се посветили на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях. Екипът от компетентни педагози, работят с децата, давайки им нови знания и умения.  Запознавайки ги с различни култури и обичаи, обогатявайки представите на децата за света, засилвайки чувството им за толерантност и любознателност. В работата с децата са съобразени възрастовите особености и индивидуалното развитие и интереси на всяко дете. Подпомага се плавната адаптация на новопостъпилите възпитаници на детското заведение. Обратна връзка с родителите, споделяне на ежедневни преживявания и постижения, е от съществено значение.

Веселина Атанасова

Директор

Бистра Величкова

Старши учител

Стефка Борисова

Старши учител

Снежана Янкулова

Учител

Маргарита Филипова

Учител

Теодора Тодорова

Медицинска сестра

Елена Каменова

Домакин

Райна Томова

Готвач

Красимира Александрова

Помощник възпитател

Светлин Сираков

Общ работник