22сеп./21

Светско възпитание за деца

     Социалната мисия на образование е да подготвя децата и младите хора за  пълноценен и активен живот в едно демократично общество, в условията на пазарна икономика, в което всяка личност поемаRead More…

22сеп./21

Медицинско наблюдение

Медицинското наблюдение в ДГ „Слънчице“ с.Остров се осъществява от медицинска сестра.   Под нейното ръководство се осъществява: Системно наблюдение на физическото, здравословното и нервно-психическото развитие на децата, контролиране и оценяване на физическатаRead More…

22сеп./21

Квалифициран педагогически екип

     За малките възпитаници в ДГ „Слънчице“,  полагат грижи висококвалифицирани преподаватели. Те са се посветили на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях. ЕкипътRead More…