На тази страница ще намерите бюджета за 2018 година на детска градина „Слънчице“ село Остров. В долната част има изпълнението му по тримесечия.
бюджет 2018
бюджет 2018
бюджет 2018
     Ако, желаете да се запознаете с пълният отчет за съответното тримесечие натиснете бутона – отчет.
Изпълнение на бюджета